Osnovni podaci

Muško Žensko
Podaci za prijavu

Dodatni podaci

Suglasan/suglasna sam s navedenim

Nakon registracije u sustavu UNIDU Alumni kluba, administratori će provjeriti ispravnost Vaših podataka, te ćete e-mailom biti obaviješteni o aktivaciji Vašeg računa. Registracija omogućuje da sami odlučite o razini vidljivosti Vaših osobnih podataka na portalu UNIDU Alumni. Posebno napominjemo da će podaci koje unesete biti vidljivi administratoru Sveučilištu u Dubrovniku, a podaci za koje odlučite da su javni bit će vidljivi samo drugim članovima Kluba.