Predstavljen Zbornik radova posvećen dubrovačkom krajobraznom arhitektu dr. sc. Brunu Šišiću

O knjizi su govorili: Joško Belamarić, Mara Marić i Ivan Viđen. Doajen hrvatske krajobrazne arhitekture, Dubrovčanin dr. sc. Bruno Šišić zadužio je hrvatsku znanstvenu i stručnu zajednicu svojim predanim djelovanjem i značajnom ostavštinom u domeni krajobrazne arhitekture.

Datum: 06.06.2018 Autor: Sandra Buratović Maštrapa

Predstavljanje Zbornika radova posvećenih dubrovačkom krajobraznom arhitektu dr. sc. Brunu Šišiću upriličilo se u vrtu Rektorata Sveučilišta u Dubrovniku 5. lipnja.

O knjizi su govorili: Joško Belamarić, Mara Marić i Ivan Viđen.

Doajen hrvatske krajobrazne arhitekture, Dubrovčanin dr. sc. Bruno Šišić zadužio je hrvatsku znanstvenu i stručnu zajednicu svojim predanim djelovanjem i značajnom ostavštinom u domeni krajobrazne arhitekture.

Izdavači knjige su Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku i Sveučilište u Dubrovniku.

Iz uvodnika:

Gosparu Brunu baštinici u spomen

Početak, koji je misao,

Svoj kraj nalazi u djelu.

Plodovi su najprije u mislima,

Ali se istinski vide tek na kraju.

Kad obaviš posao i zasadiš stablo,

Kad se pojavi plod,

Tek tad čitaj prve riječi.

Dželaludin Rumi (1207. – 1273.)

Čitav je profesionalni život gospara Bruna Šišića protjecao između sadnje i ploda, bujanja i orezivanja, zamisli i prakse. A rijetko su kojoj struci predmet proučavanja i gradivno tkivo tako krhki kao što je to kod krajobraznih arhitekata; priroda oplemenjena čovjekovim radom osjetljiva je na različite vrste nemara i nepogoda. No, krajobrazni je arhitekt istodobno i blagoslovljen činjenicom da usprkos krhkosti stvara živu građu koja se stalno obnavlja i napreduje, podsjećajući nas na velike cikluse Života.

Zamisao o zborniku radova posvećenih Brunu Šišiću nastala je nedugo nakon njegove smrti ne samo kako bi o njegovu radu i doprinosu hrvatskoj krajobraznoj arhitekturi ostalo što više pisanih i ukoričenih tragova već i kako bi ovakva publikacija podsjetila na jednu široku znanstvenu praksu, na jednu bogatu radnu karijeru, na jedan ispunjen život. Ova je zamisao našla odaziva u ogranku Matice hrvatske i Sveučilištu u Dubrovniku, koji su se spremno prihvatili biti sunakladnicima Zbornika koji je pred čitateljima. Zbog toga su tekstovi formirani u zasebne cjeline. Prvu cjelinu čine oni koji izravno govore o Šišićevu životu i radu s priduženim tekstovima komemorativnoga karaktera. Druga su cjelina znanstveni članci koji se bave Šišićevom znanstvenom i stručnom ostavštinom, ali i drugim temama s područja krajobrazne arhitekture, urbanizma, zaštite prirode, povijesti i zaštite kulturne baštine.

Treća cjelina sastoji se od tekstova koji uglavnom govore o izvedbi određenih ideja i rješenja u krajobrazno-arhitektonskoj praksi. Zbornik je očekivano interdisciplinarnog karaktera s obzirom na širok raspon suradnika s kojima je dr. sc. Šišić tijekom života surađivao. Zahvaljujemo svim autorima na njihovu doprinosu.

Uz primarne profesionalne teme što su zaokupljale dr. sc. Bruna Šišića, u Zborniku se obrađuju i razne druge srodne teme. Stoga nam se čini da će ova publikacija biti korisna ne samo stručnjacima već i širem čitateljstvu koje će u tekstovima moći ne samo upoznati njegov rad već će pronaći i brojne zanimljive podatke. Tekstovi u Zborniku nose određene stilske, tematske i sadržajne neujednačenosti, no ne sumnjamo da će ih dobronamjerni čitatelj razumjeti kao posljedicu različitih stavova i raznolikosti područja o kojima su autori progovorili razmatrajući život i djelo pokojnog dr. sc. Šišića. On je poveznica među svim znanstvenim, stručnim i esejističkim prinosima što ih donosimo u ovom zborniku. Autori se referiraju na njegove zamišljene i realizirane projekte, prisjećaju ga se kao  stručnjaka, inženjera, znanstvenika i prijatelja; spominju sve ono što su od dr. sc. Šišića naučili, teme koje su ih s njime povezivale.

Bruno Šišić je uz široko obrazovanje imao i vrlinu darivanja i, nesebično je dijelio i svoje vrijeme i svoje znanje kad god se radilo o krajobraznoj struci ili kad je posrijedi bio Grad. Svojim je primjerom ukazivao na radna i etička načela podsjećajući sve oko sebe na društvenu odgovornost posjedovanja znanja. Kada je smatrao potrebnim, javno je kritički govorio o pojavama za koje je držao da štete zelenilu, javnome prostoru ili kulturnoj baštini Dubrovnika i okolice, ili da nisu u skladu s dubrovačkom kulturnom tradicijom. Uz profesionalno ponašanje i visoku etičnost, neposrednost i toplina u komunikaciji s ljudima i skromnost dodatne su vrline dr. sc. Bruna Šišića, koje su cijenili i njegovi kolege i posve mladi suradnici, kojima je on ostao vjeran do kraja života.

Nadamo se da će Zbornik radova u čast krajobraznog inženjera dr. sc Bruna Šišića sačuvati uspomenu na život i djelovanje najproduktivnijega krajobraznog arhitekta na jugu naše zemlje, ali i biti poticaj za daljnje vrednovanje bogate dubrovačke prirodne i kulturne baštine.

Generacijama krajobraznih arhitekata koje budu proučavale Šišićevo djelo ono bi moglo imati vrijednost i ujedno putokaz jednako kao što su to djela njegovih mediteranskih suvremenika – krajobraznih arhitekata René Pecherea u Francuskoj ili Pietra Porcinaija u Italiji, koji su podjednako uspješno djelovali na mediteranskome prostoru, kreirajući suvremeno, poštujući i obnavljajući zatečeno.

Sagledavajući u cijelosti Šišićev doprinos u etabliranju dubrovačke vrtne baštine, bilo projektiranjem novih ili obnovom povijesnih vrtova, vjerujemo da će ubuduće taj doprinos dobivati još više na vrijednosti, i to ne samo u hrvatskome nego i šire – u mediteranskom i europskom kontekstu.

Dubrovnik, travanj 2018.

Uredništvo

1