Alumni vijesti

Program cjeloživotnog učenja Metode procjene vrijednosti nekretnina

Sveučilište u Dubrovniku predstavlja program cjeloživotnog učenja Metode procjene vrijednosti nekretnina. Cilj je programa objasniti osnovne metode procjene vrijednosti nekretnina, koje se primjenjuju unutar europskoga pravnog okvira.

Datum: 19.02.2019 Autor:

Saznaj više