Program cjeloživotnog učenja Metode procjene vrijednosti nekretnina

Sveučilište u Dubrovniku predstavlja program cjeloživotnog učenja Metode procjene vrijednosti nekretnina. Cilj je programa objasniti osnovne metode procjene vrijednosti nekretnina, koje se primjenjuju unutar europskoga pravnog okvira.

Datum: 19.02.2019 Autor:

Sveučilište u Dubrovniku predstavlja program cjeloživotnog učenja Metode procjene vrijednosti nekretnina. Cilj je programa objasniti osnovne metode procjene vrijednosti nekretnina, koje se primjenjuju unutar europskoga pravnog okvira.

Po završetku Programa, očekivani ishod učenja je stjecanje sposobnosti izradbe procjena vrijednosti nekretnina i posebnih prava na nekretninama s pomoću poredbene i hedoničke metode, metode neposredne kapitalizacije,metode sadašnje vrijednosti i rezidualne metode. Povrh toga, polaznici bi trebali biti sposobni samostalno prosuđivati o prikladnim metodama zaprocjenu i vrste vrijednosti u vezi s onim na što mogu naići u praksi.

Više o ovom Programu može se pročitati ovdje.

1