Doktorski studij Komunikologija raspisuje natječaj za buduće doktorande

Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku raspisuje natječaj za upis pete generacije doktoranada na sveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Komunikologija. Riječ je o jedinom doktorskom studiju komunikologije u Hrvatskoj nakon kojega studenti stječu akademski stupanj doktora znanosti te kompetencije za samostalno istraživačko djelovanje u matičnom znanstvenom području, polju i grani.

Datum: 15.05.2018 Autor: Sandra

Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u suradnji sa Sveučilištem u
Dubrovniku raspisuje natječaj za upis pete generacije doktoranada na sveučilišni
poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Komunikologija. Riječ je o jedinom
doktorskom studiju komunikologije u Hrvatskoj nakon kojega studenti stječu akademski
stupanj doktora znanosti te kompetencije za samostalno istraživačko djelovanje u matičnom
znanstvenom području, polju i grani.
Poslijediplomski doktorski studij Komunikologija traje tri godine (šest semestara), a
namijenjen je svima koji žele steći najviša teorijska i visokostručna znanja u području javnog
komuniciranja, angažiranima u akademskim i javnim institucijama, gospodarstvu, medijima,
politici, kulturi i brojnim drugim oblicima društvenog i javnog djelovanja. Po završetku
poslijediplomskog doktorskog studija studenti stječu kompetencije za samostalno djelovanje u
znanstveno-nastavnim, znanstvenim i obrazovnim institucijama, medijima, sektorima koji se
bave javnim (političkim, tržišnim i masovnim) komuniciranjem te u različitim javnim
institucijama i privatnim tvrtkama. Nastava na doktorskom studiju izvodi se u Zagrebu, na
Hrvatskom katoličkom sveučilištu.
Od početka svojeg djelovanja doktorski studij Komunikologija pobuđuje veliko zanimanje.
Budući da se javno komuniciranje izrazito razvija i diversificira, poglavito pod utjecajem
informacijskih i komunikacijskih tehnologija, raste i želja za obrazovanjem i usavršavanjem,
podjednako u području komunikološke struke i akademskog obrazovanja i istraživanja. Ovaj
studij nudi upravo to – visokostručno interdisciplinarno obrazovanje u području javnog
komuniciranja. Dosadašnji studenti iskazali su zadovoljstvo studijskim programom i uspješni
su u svladavanju zahtjevnih studijskih obveza. Vjerujemo da će tako biti i dalje. S obzirom na
to, očekujemo da će se i ove godine na natječaj prijaviti velik broj zainteresiranih od kojih će
se na studij upisati oni najbolji, što će – uz visoke standarde izvedbe studija – dodatno
pridonijeti njegovoj kvaliteti“,istaknuo je prof. dr. sc. Pero Maldini, voditelj jedinog
doktorskog studija komunikologije u Hrvatskoj.
Poslijediplomski doktorski studij Komunikologija predstavlja najviši stupanj znanstvenog
usavršavanja u području informacijskih i komunikacijskih znanosti. Bitna obilježja ovog
studija su interdisciplinarnost i inovativnost, a u njegovoj izvedbi sudjeluju
visokokvalificirani nastavnici i suradnici s više hrvatskih sveučilišta. Studijski program
usklađen je sa smjernicama strateških dokumenata Republike Hrvatske i Europske unije u
području visokog obrazovanja, a uz implementaciju najrecentnijih znanstvenih spoznaja i
iskustava akademskih stručnjaka, u obzir su uzete i preporuke relevantnih strukovnih
asocijacija (Međunarodna udruga poslovnih komunikatora, Američko društvo za odnose s
javnošću, Institut za odnose s javnošću i Međunarodna udruga za odnose s javnošću). Dodatne
informacije zainteresirani kandidati mogu saznati na internetskoj stranici Sveučilišta Josipa

Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.unios.hr/doktorska-skola ili putem e-
maila: jmagdika@nios.hr te na telefon: 031/224- 143.

1