Program cjeloživotnog učenja

Sveučilište u Dubrovniku predstavlja program cjeloživotnog učenja „Metode procjene vrijednosti nekretnina“. Cilj programa je objasniti osnovne metode procjene vrijednosti nekretnina, koje se primjenjuju unutar europskoga pravnog okvira.

Datum: 15.05.2018 Autor: Sandra

Sveučilište u Dubrovniku predstavlja program cjeloživotnog učenja „Metode procjene
vrijednosti nekretnina“. Cilj programa je objasniti osnovne metode procjene vrijednosti
nekretnina, koje se primjenjuju unutar europskoga pravnog okvira.
Po završetku Programa, očekivani ishod učenja je stjecanje sposobnosti procjen vrijednosti
nekretnina i posebnih prava na nekretninama s pomoću poredbene i hedoničke metode,
metode neposredne kapitalizacije, metode sadašnje vrijednosti i rezidualne metode. Povrh
toga, polaznici bi trebali biti sposobni samostalno prosuđivati o prikladnim metodama za
procjenu i vrstama vrijednosti u vezi s onim na što mogu naići u praksi.
Syllabus
1.       Vrste cijena nekretnina u praksi i posebnosti procjene tržišne vrijednosti
nekretnine
1.       vrste vrijednosti nekretnina koje se procjenjuju
2.       vrste metoda procjene općenito
3.       vrste metoda procjene koje nisu dopuštene u procjeni tržišne vrijednosti
nekretnina u RH (NN 74/2014., NN 79/2014., NN 78/15. i 105/15.)
2.       Poredbena metoda – hedonički pristup
1.       provjera tabličnog kalkulatora
2.       procjena na temelju fiktivnog primjera
3.       procjena na temelju realnih podataka
4.       procjena koeficijenata izraženih kao postotak – fiktivnih primjer
5.       procjena koeficijenata izraženih kao postotak – realni podatci
3.       Rezidualna metoda
1.       opis projekta
2.       vrijednost novca u vremenu i “potopljeni trošak investicije
3.       trošak intelektualnih usluga
4.       trošak posredovanja na tržištu nekretnina
5.       primjer procjene
6.       određivanje dodane vrijednosti i cijene zemljišta.

4.       Deduktivna metoda
1.       izvod formule
2.       prikupljanje podataka
3.       procjena vrijednosti zemljišta deduktivnom metodom – primjer.
Predavači:
prof. dr. sc. Josip Tica, profesor na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj,
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
doc. dr. sc. Meri Šuman Tolić, docentica na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Sveučilišta u Dubrovniku
Program je namijenjen:
- posrednicima na tržištu nekretnina, građevinarima, arhitektima, geodetima,
- stručnjacima za nekretnine u poslovnim bankama i osiguravajućim društvima, investicijskim
savjetnicima, financijskim menadžerima, poslovnim konzultantima,
- djelatnicima u jedinicama lokalne i područne samouprave, u uredima za prostorno
planiranje, imovinsko - pravne poslove i gospodarenje gradskom imovinom,
zemljišnoknjižnim odjelima, javnobilježničkim i odvjetničkim uredima,
- svima koji kupuju ili prodaju nekretnine i koji su zainteresirani za ovu problematiku prometa
nekretnina.
Početak izvođenja programa: 4. travnja 2018.
Trajanje programa: 20 sati (2,5 radna dana)
Broj mjesta je ograničen.
Prijave traju do 1. travnja 2018.  Obrazac za prijavu nalazi se na
linku https://goo.gl/forms/6a0Qag0nBdZWMcsG2.
Redovita kotizacija Programa po polazniku (s PDV-om) iznosi 2.475,00 kn.
Kotizaciju možete uplatiti na račun Sveučilišta u Dubrovniku
IBAN:HR0823400091110135015
Poziv na broj primatelja: 661521-20- 128 
Više informacija: Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju,
Lapadska obala 7, telefon: 020/445-909, e-mail: ekonomija@unidu.hr.
 Web-stranica: www.unidu.hr/izobrazba.

1